Skip to content

Põhiomadused

Ametniku töökeskkond

Paindlikud taotlused

Taotluste lihtne koostamine ja muutmine, kontrollide koostamine, aruandevormide ja hindamislehtede koostamine

Kiire menetlemine

Taotluste registreerimine ja menetlemine (automaatselt või käsitsi) ning nimekirjade (treeningrühmad) haldamine

Sõltumatu hindamine

Hindajad (ka süsteemivälised) näevad taotlust, saavad sõltumatult täita hindamisvormi, lisada kommentaare

Lihtne aruandlus

Aruannete vastuvõtmine, kontrollimine ja kinnitamine ning taotlejatele meeldetuletuste saatmine

Põhjalikud ülevaated

Raamatupidamisväljavõtted, statistika taotleja, taotluste ja isikute põhjal; summeeritud aruanded, hinnangute koondtulemused

Mugav kinnitamine

Taotluse digiallkirjastamine või osaluse kinnitamine isikukoodiga määratud inimese poolt (süsteemiväline isik)

Elaniku iseteeninduskeskkond

Lihtne taotlemine

Lihtne ja kiire taotluste esitamine, täitmist abistavad registrikontrollid ja väljade valideerimine; pooleliolev taotlus salvestatakse

Läbipaistev menetlemine

Pooleli, esitatud ja menetletud taotluste ajaloo vaatamine, menetlusetappide jälgimine iseteeninduskeskkonnas

Informeeritud taotleja

Automaatsed teavitused taotluse staatuse muutumisest ja meeldetuletused lähenevate tähtaegade kohta e-postiaadressile

Muretu aruandlus

Kiire ja mugav aruande esitamine ette antud vormile

Tehnilised omadused

Elektrooniline identiteet

ID-kaardi, Mobiil-ID ja Smart-ID-ga autentimine ja allkirjastamine

Teavitused

Kasutajaid teavitatakse e-maili teel automaatselt, kui toimub neile oluline sündmus

Meeldetuletused

Automaatsed meeldetuletused aruande tähtaegade ja nimekirjade kinnitamise kohta

Andmevahetus

X-tee andmevahetus Rahvastikuregistri, Äriregistri, Kutseregistri, EHISe, Kinnistusraamatu, Maa-ameti, Liiklusregistriga

Andmete kvaliteedi tagamine

Sisestatavate andmete kontroll registrite põhjal ja väljade valideerimine, nt pangakonto number, e-postiaadress

Suhtlus teiste KOVi süsteemidega

Andmevahetus GIS süsteemiga, automaatne registreerimine DHS-is, maksefailide koostamine raamatupidamisprogrammi jaoks

KOVi lisasoovide teostus

Süsteem täieneb pidevalt ning lisaks on võimalus tellida uusi omadusi vastavalt KOVi vajadusele