Põhiomadused

Ametniku töökeskkond

taotlused

Paindlikud taotlused

Taotluste lihtne koostamine ja muutmine, kontrollide koostamine, aruandevormide ja hindamislehtede koostamine
menetlemine

Kiire menetlemine

Taotluste registreerimine ja menetlemine (automaatselt või käsitsi) ning nimekirjade (treeningrühmad) haldamine
hindamine

Sõltumatu hindamine

Hindajad (ka süsteemivälised) näevad taotlust, saavad sõltumatult täita hindamisvormi, lisada kommentaare
aruandlus

Lihtne aruandlus

Aruannete vastuvõtmine, kontrollimine ja kinnitamine ning taotlejatele meeldetuletuste saatmine
väljavõtted

Põhjalikud ülevaated

Raamatupidamisväljavõtted, statistika taotleja, taotluste ja isikute põhjal; summeeritud aruanded, hinnangute koondtulemused
teavitamine

Mugav kinnitamine

Taotluse digiallkirjastamine või osaluse kinnitamine isikukoodiga määratud inimese poolt (süsteemiväline isik)
 

Elaniku iseteeninduskeskkond

paigutamine

Lihtne taotlemine

Lihtne ja kiire taotluste esitamine, täitmist abistavad registrikontrollid ja väljade valideerimine; pooleliolev taotlus salvestatakse
toetused

Läbipaistev menetlemine

Pooleli, esitatud ja menetletud taotluste ajaloo vaatamine, menetlusetappide jälgimine iseteeninduskeskkonnas
teavitamine

Informeeritud taotleja

Automaatsed teavitused taotluse staatuse muutumisest ja meeldetuletused lähenevate tähtaegade kohta e-postiaadressile
teavitamine

Muretu aruandlus

Kiire ja mugav aruande esitamine ette antud vormile
 

Tehnilised omadused

id-kaartdiga logimine

Elektrooniline identiteet

ID-kaardi, Mobiil-ID ja Smart-ID-ga autentimine ja allkirjastamine
teavitamine

Teavitused

Kasutajaid teavitatakse e-maili teel automaatselt, kui toimub neile oluline sündmus
toetused

Meeldetuletused

Automaatsed meeldetuletused aruande tähtaegade ja nimekirjade kinnitamise kohta
toetused

Andmevahetus

X-tee andmevahetus Rahvastikuregistri, Äriregistri, Kutseregistri, EHISe, Kinnistusraamatu ja Maa-ametiga
 
toetused

Andmete kvaliteedi tagamine

Sisestatavate andmete kontroll registrite põhjal ja väljade valideerimine, nt pangakonto number, e-postiaadress
toetused

Suhtlus teiste KOVi süsteemidega

Andmevahetus GIS süsteemiga, automaatne registreerimine DHS-is, maksefailide koostamine raamatupidamisprogrammi jaoks

toetused

KOVi lisasoovide teostus

Süsteem täieneb pidevalt ning lisaks on võimalus tellida uusi omadusi vastavalt KOVi vajadusele
Mis uut Ülevaade Omadused Liidestumine Kasutajad